Uzdrawianie energią

W wielu społeczeństwach uzdrawianie energią (bioenergie, chi, prana) było praktykowane od wieków. Najczęstszym sposobem przeprowadzania takiej sesji jest wysyłanie energii do osoby, której chcemy pomóc– mentalne znalezienie zawirowań energetycznych w obrębie potrzebujących tego miejsc, rozpuszczenie ich, oraz skanowanie całego ciała i zbalansowanie energetyki, jak również wypełnienie jej pozytywną, leczącą energią, by mogła nadal działać po zakończeniu sesji.
Energia jest wysyłana bezpośrednio do ciała astralnego (psychosomy), co może pomóc w sytuacjach, w których intencją jest pomoc z perspektywy emocjonalnej.

Istnieją modalności, które angażują pomocników (lub przewodników duchowych), w celu wykonania pracy pozafizycznej. Chodzi o to, by stało się to, co służy Ci najlepiej. Skierowanie się do wyższych przestrzeni przynosi jasność i kosmoetykę. Twoje decyzje i działania opierają się na osobistych zasadach, które obejmują wiele żyć, wiele wymiarów. Często pomocnicy lepiej rozumieją przyczynę i skutek w tym szerokim kontekście. Nie pomogą jednak komuś, jeśli na przykład przyniosą szkodę innym.

Już sama chęć zrozumienia, że dzieje się coś więcej niż to, co widzisz, jest ogromnym krokiem naprzód. W gruncie rzeczy twoja gotowość spojrzenia na swoje położenie pod innym kątem to klucz do uzdrowienia.

Colin C. TippingW Yale dr Rachel Friedman i jej współpracownicy przeprowadzili randomizowane kontrolowane badanie kliniczne, aby ustalić, czy sesje uzdrawiania energią poprawiły zmienność rytmu serca u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Stwierdzono, że grupa ta wykazała znaczną poprawę zmienności rytmu serca w porównaniu do wartości wyjściowych, podczas gdy grupa kontrolna spoczynkowa nie wykazała żadnych zmian. Ten wzrost zmienności rytmu serca – wskazujący na wzrost czynności serca – był praktycznie taki sam dla energetycznego leczenia, jak dla środka farmaceutycznego stosowanego do tego celu. To tylko jedno z wielu badań wykazujących zalety tej formy uzdrawiania.
W kolejnym badaniu, w którym skontrolowano dwanaście losowych badań nad uzdrawianiem energetycznym dotyczących różnych schorzeń (w tym lęku, depresji i powrotu do zdrowia po udarze) stwierdzono, że dziewięć wykazało pozytywne wyniki.
Warto przytoczyć jeszcz inne badanie: psycholog, dr Adina Goldman Shore, skontrolowała długoterminowy wpływ uzdrawiania energetycznego na depresję i postrzegany stres. Shore była szczególnie zainteresowana sprawdzeniem, czy wyniki terapii wynikają z efektu placebo, dotyku fizycznego, czy z czegoś jeszcze innego. Uczestnicy otrzymywali 60-90 minut leczenia energią lub placebo przez okres 6 tygodni. Po wszystkim grupy leczone energią wykazały znaczący poziom zmniejszonych objawów stresu psychicznego w porównaniu z grupą kontrolną placebo. Co więcej, znaczące różnice w depresji i odczuciu stresu w grupach uzdrawianych energią nadal poprawiały się przez cały rok, mimo że nie było dalszych metod leczenia.

Twoje ciało energetyczne jest swoistego rodzaju nośnikiem, który ożywia ciało fizyczne. Kilka alternatywnych praktyk medycznych celuje właśnie tam, przywracając lepsze zdrowie. Energia którą otrzymujesz, może działać uspokajająco, poprawiać samopoczucie, przywracać równowagę ciału energetycznemu i czakrom, zwiększać witalność z pozytywnym wpływem na ciało fizyczne, a także przyspieszać regenerację lub wyzwalać proces gojenia. Wrażenia mogą się różnić w zależności od osoby i jest to normalne.
Nie jest potrzebne spotkanie, możliwy jest przesył energii na odległość, gdyż nie zna ona odległości, która jest iluzoryczna. Nie ma więc większego znaczenia, czy sesja jest przeprowadzane blisko, czy na odległość.
Czas, jaki zajmuje uzdrowienie za pomocą energii, aż do uzyskania porządanych wyników, może się bardzo różnić. Ważna jest Twoja gotowość, zaufanie i otwartość.
Powinieneś przyjąć pomoc, by energia jak naefektywniej na Ciebie działała, dlatego też warto jest dobrze wybrać, kiedy i dla kogo będziesz otwarty energetycznie, a postawa nieufności może blokować i utrudniać uzdrawianie.

Zapraszam.