Uzdrawianie telepatyczne

Percepcja pozazmysłowa odnosi się do informacji postrzeganej poza pięcioma zmysłami. Obejmuje to takie zjawiska jak telepatia, jasnowidzenie i znajomość przyszłych wydarzeń. Ponieważ zjawisk tych nie można jawnie zobaczyć ani zmierzyć, często uważa się je za niewiarygodne. Jednak ostatnie badania sprawdzają możliwe mechanizmy biologiczne za nimi stojące. Możesz „czytać” umysły innych ludzi, ponieważ masz neurony, które działają jak automatyczne zwierciadła. W rzeczywistości jesteś w stanie zrozumieć zamiary i emocje innych.

W 2007 roku profesor psychologii Gregor Domes i jego koledzy znaleźli dowody na to, że zdolność interpretacji subtelnych sygnałów społecznych może być wzmocniona przez oksytocynę, hormon, który miedzy innymi zwiększa zaufanie.
Inne badanie przeprowadzone w 2014 r. przez psychiatrę Carlesa Grau i jego współpracowników wykazało, że komunikacja między mózgami za pośrednictwem Internetu jest możliwa. Miał miejsce eksperyment, w którym udowodniono, że osoba myśląca o słowach „hola” lub „ciao” w Indiach mogłaby to przekazać ludziom w Hiszpanii bez wypowiadanie tego na głos, spotkania lub pisania na klawiaturze. Informacje mogą być przekazywane na duże odległości, a Internet jest autostradą łączącą dwie osoby.
W 2005 r. Biolog Rupert Sheldrake i jego współpracownik naukowy Pam Smart zrekrutowali 50 eksperymentalnych uczestników za pośrednictwem strony internetowej poświęconej zatrudnieniu. Cztery osoby miały wysłać e-maile, a na minutę przed ustalonym czasem uczestnicy musieli zgadnąć, kto je wyśle. Z 552 prób 43% domysłów było poprawnych. Było to znacznie więcej niż 25 procent, o których można mówić w razie przypadkowości.
W 2008 r. Psychiatra Ganesan Venkatasubramanian i jego koledzy przeprowadzili badanie obrazowania mózgu, w którym przygotowali zdjęcia dla mentalisty (kogoś, kto jest telepatyczny) i osoby kontrolnej. Mentalista był w stanie stworzyć obraz bardzo podobny do tego, który dla niego przygotowali, podczas gdy podmiot kontrolny nie. Ci badacze wykazali, że gdy mentalista odniósł sukces, w Jego mózgu były pobudzone pewne obszary, które przy badaniu osoby kontrolnej nie były aktywne.

„Nikt nie może stwierdzić, gdy dwie osoby idą blisko siebie, jaką nieświadomą komunikację może mieć jeden umysł z drugim”

Robert Barr


Telepatia jest prawdziwa. Nie jest również ograniczona odległością. Chodzi o skoncentrowaną intencję i działanie. Współczesne społeczeństwa są wobec niej bardzo sceptyczne, odrzucają to, więc nie korzystają z tego ogromnego potencjału, jaki daje. Już Mesmer, który był słynnym uzdrowicielem, przeprowadzał swoje sesje za pomocą hipnozy, a Jego skuteczność w dużej mierze polegała na tym, że myślał nad tym co chciał osiągnąć i to dokładnie się działo.

Dobrze dostrojony umysł współpracuje z jakąkolwiek modalnością leczenia, którą wówczas przyspiesza. Już sam mózg może sprawić, że wyzdrowiejesz, tak samo jak i potrafi sprawić, że będziesz chory. Aby sprawić, by umysł Cię uzdrowił, należy go dostroić na odpowiednie fale, które wygenerują myśli, płynące z serca. Leczenie własnym umysłem, czy to dolegliwości mentalnych czy fizycznych, jest jedną z najbardziej skutecznych metod. Ta metoda przede wszystkim pomaga Ci myśleć w odpowieni sposób.
Stosuję również zaawansowane leczenie telepatyczne – chińskie uzdrawianie narządy-emocje z Qi Gong.

Zapraszam.