Soul Body Fusion

Technika terapeutyczna Soul Body Fusion (fuzja Duszy i ciała) jest narzędziem służącym do podnoszenia świadomości i integracji wielu wymiarów ludzkich działań, tj. fizycznych, emocjonalnych, racjonalnych i intuicyjnych – duchowych. W ten sposób SBF staje się również narzędziem duchowej transformacji.

Metoda ta została opracowana przez dr Janette Crowley z Centrum Kreatywnej Świadomości w Denver i jest oparta na prostych zasadach łączenia niższych wibracji ciała fizycznego z wyższymi wibracjami ciała duchowego. Proces ten jest możliwy, ponieważ stosowane są tutaj takie naturalne zjawiska, jak siła intencji i zasada rezonansu. Według dr Richarda Gerbera, autora „Medycyny wibracyjnej” materia i energia demonstrują naturę elektryczną, podczas gdy wyższe częstotliwości przekraczające prędkość światła są magnetyczne. W fizycznym świecie „liniowym” obserwujemy prawo entropii, która określa kierunek – w stronę chaosu (rozpadu), podczas gdy w przestrzeni kwantowej „nieliniowej” występuje odwrotny trend w kierunku wyższego rzędu (integracji). Jonette Crowley uważa, że ​​„pośpiech” w kierunku entropii w naszym życiu pogarsza brak dostrojenia wibracji ciała i duszy. Innymi słowy, nie zamieszkujemy w pełni naszych ciał i dlatego nie jesteśmy w pełni sobą. Przyczyną tego rodzaju dezintegracji były liczne traumy i negatywne programy, których doświadczamy od bardzo wczesnych etapów życia, np. Wpływa to na wszystkie efekty życia, w tym zdrowie.

Główne traumy, które mogą spowodować dezintegrację:

Ból psychiczny spowodowany odrzuceniem
Uraz porodowy
Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie
Brak zainteresowania dzieckiem przychodzącym na świat
Porzucenie i opuszczenie
Strach, szok
Negatywna ocena ciała fizycznego, szczególnie we wczesnym dzieciństwie
Strata, żal, rozczarowanie
Poczucie winy
Pochodzenie kulturowe i dogmaty religijne
Dysfunkcyjne środowisko rodzinne w okresie dojrzewania, dysfunkcyjne rodziny (zaburzenia emocjonalne, przemoc psychiczna, nadopiekuńczość, uzależnienia takie jak alkoholizm, pracoholizm…)

Dr Bruce H. Lipton profesor biologii na University of Wisconsin udowadnia – na podstawie badań przeprowadzonych w dziedzinie biologii kwantowej – że nie musimy pozostawać w traumatycznych warunkach przez całe życie. Zmiana ta będzie możliwa, jeśli zmodyfikujemy nasze przekonania i utrzymamy nasze właściwe intencje na wysokim poziomie wibracji duchowo – mentalnych.

„Śmiem twierdzić, że ludzką inteligencję można w pełni zrozumieć tylko wtedy, gdy jesteś połączony ze swoim duchem (energią) lub tak zwaną superświadomością”.

Bruce Lipton


„Ludzie zmagający się z problemami fizycznymi i psychicznymi, nie zgadują, że źródłem problemów jest zniszczenie więzi między duszą a ciałem”

Deepak Chopra

SOUL BODY FUSION (połączenie wibracji ciała z wibracjami duszy) to proces, który pozwala przywrócić tę więź i pozwala być bardziej obecnym i kreatywnym Tu i Teraz.

Według Janette Crowley – zamiar wyrównywania niższych wibracji ciała fizycznego z wyższymi wibracjami duszy – przyczynia się do tworzenia nowych, dostrojonych, harmonicznych doświadczeń w życiu osobistym, które z kolei pozytywnie rezonują z otoczeniem.
Z naukowego punktu widzenia mamy do czynienia z synchronizacją różnych wzorów wibracji, która pozwala na lepszy przepływ informacji, a tym samym lepszą komunikację. Sama intencja jest aktem świadomego wyboru, jest skupioną świadomością. Fizyka kwantowa głosi już od dawna, że nasza rzeczywistość jest kształtowana przez naszą świadomość.

Technikę tą może stosować każdy, czy to w obszarze zdrowia fizycznego, czy mentalnego, czy dla pełniejszego połączenia z wibracją duszy. Przynosi ona niewątpliwie niezwykłe zmiany i transformacje, pomaga je łatwiej i szybciej zintegrować. Może zmienić też Twoje życie w niesamowity sposób. Wystarczy intencja ze szczerego serca, chęć i gotowość do zmian.

Zapraszam.